ECI

• Boekenverkoop via een clubmodel, on-line en via magazine

• Overgenomen van Bertelsman

• Na faillissement doorgestart door Novamedia